Διαφορές μεταξύ MAC address και IP address

Διαφορές μεταξύ MAC address και IP address

Τα MAC (Media Access Control) address και τα IP (Internet Protocol) address είναι δύο διαφορετικά τύπου διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται σε δικτυακά συστήματα, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και λειτουργίες. Ορίστε τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο:

 1. Διευθύνσεις:
  • MAC Address: Το MAC address είναι μια φυσική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δικτυακή κάρτα (NIC – Network Interface Card) σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου. Το MAC address είναι μοναδικό για κάθε NIC και είναι εγγενές στην συσκευή.
  • IP Address: Το IP address είναι μια λογική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει μια συσκευή σε ένα δίκτυο. Τα IP addresses διαχειρίζονται από το λογισμικό και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη σύνδεση σε διάφορα δίκτυα.
 2. Μοναδικότητα:
  • MAC Address: Κάθε NIC έχει ένα μοναδικό MAC address που δεν πρέπει να είναι ίδιο με κανένα άλλο NIC στον κόσμο.
  • IP Address: Τα IP addresses μπορεί να είναι μοναδικά σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι μοναδικά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες IP addresses, και οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να τα διαμορφώσουν κατάλληλα.
 3. Σκοπός:
  • MAC Address: Το MAC address χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φυσικής συσκευής σε ένα δίκτυο και χρησιμοποιείται κυρίως σε επίπεδο δικτύου (Layer 2) για τη μετάδοση δεδομένων σε τοπικό επίπεδο.
  • IP Address: Το IP address χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της λογικής θέσης μιας συσκευής σε ένα δίκτυο και χρησιμοποιείται σε επίπεδο δικτύου (Layer 3) για τη δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων.
 4. Ανεξαρτησία από τη φυσική σύνδεση:
  • MAC Address: Το MAC address είναι συνδεδεμένο με τη συγκεκριμένη συσκευή NIC και δεν αλλάζει, ακόμη και αν η συσκευή συνδεθεί σε διάφορα δίκτυα.
  • IP Address: Το IP address μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το δίκτυο στο οποίο συνδέεται η συσκευή.
Διαβάστε  Πώς να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας στο Instagram

Οι διευθύνσεις MAC και IP αποτελούν δύο διαφορετικά είδη διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται στον κόσμο του Διαδικτύου και σε άλλα δίκτυα υπολογιστών. Και οι δύο αυτές διευθύνσεις έχουν μοναδικές χρήσεις και χαρακτηριστικά.

Η διεύθυνση MAC (Media Access Control) είναι μια φυσική διεύθυνση που παρέχεται από τον κατασκευαστή σε κάθε δικτυακή συσκευή. Η διεύθυνση MAC είναι μοναδική για κάθε συσκευή και χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί αυτή η συσκευή στο δίκτυο. Αποτελείται από 12 δεκαεξαδικά ψηφία, χωρισμένα σε έξι ζευγάρια με κόμμα ανάμεσά τους. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση MAC μπορεί να είναι της μορφής: 00:11:22:33:44:55. Οι διευθύνσεις MAC λειτουργούν στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI, το οποίο αναλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ γειτονικών συσκευών.

Από την άλλη πλευρά, η διεύθυνση IP (Internet Protocol) είναι μια λογική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει μια συσκευή στο Διαδίκτυο. Κάθε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο έχει μια μοναδική διεύθυνση IP. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διευθύνσεων IP, το IPv4 που αποτελείται από 32-bit ψηφία και το IPv6 που αποτελείται από 128-bit ψηφία. Οι διευθύνσεις IP λειτουργούν στο επίπεδο δικτύου του μοντέλου OSI, το οποίο υπεύθυνο για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δικτύων.

Συνοψίζοντας, τα MAC addresses και τα IP addresses είναι διαφορετικοί τύποι διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα, με διαφορετικούς σκοπούς και χαρακτηριστικά. Τα MAC addresses είναι μοναδικά για κάθε συσκευή NIC, ενώ τα IP addresses μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το δίκτυο και τη συνδεδεμένη συσκευή.